Personlig vägledning/ coaching på ett effektivt, nytt sätt som hjälper Dig att hitta nyckeln när Du kört fast i livet. Hjälper Dig att bryta gamla vanor och mönster och att skapa Flow.

 

Här får Du hjälp med;

 • Att nå mentala mål
 • Livsstilsförändringar
 • Personligt dåligt mående/ Känslomässiga kriser
 • Stressproblematik
 • Sorgreaktioner
 • Förändringsprocesser
 • Relationsproblem
 • Arbetsrelaterade problem
 • Smärtproblematik
 • Personlig utveckling
 • Svåra vägval
 • Att hitta Dina gåvor och talanger

För mer information gå in på comonsense.se eller tanka ner våran folder om Com On Sense