Massage kan upplevas olika beroende på vilken teknik som används och hur spända musklerna är. För vissa yttrar sig spänningen i stelhet medan det hos andra visar sig i inflammationsliknande tillstånd.

Ofta måste en djupare massage till för att komma åt smärtproblematik och inte sällan påträffas s.k. "triggerpunkter" som till största delen består av gammal mjölksyra som lagrats in i kroppen när cirkulationen är dålig.

Dessa kan ge symptom som domningar, strålningar, yrsel, huvudvärk, låsningar, smärta och kraftlöshet/svaghet i muskler. När dessa behandlas upphör ofta symptomen och kroppen återfår hållning och balans och kan korrigeras till rätt läge.