Att skapa och bibehålla en god hälsa handlar om att lyssna. Lyssna på Dig själv och Din kropp.

Att lära Dig att acceptera det Du inte kan förändra och förändra det som inte är till det bästa för Dig.

 

När Du lyssnar skall Du lyssna till Din egen rytm och inte till någon annans. Alla har vi en alldeles egen unik rytm i vårt sätt att vara, leva och utvecklas.

När Du lyssnar till den når Du hälsa och välmående.

Din rytm går att likna vid naturens cykler av årstider som följer efter varandra.

Rytmen som säger när vi ska

  • så, få ideér och vara kreativa 
  • blomma, utveckla våra idéer och slå ut 
  • skörda det vi sått och lagra det som är gott för oss 
  • vila och låta dö, det som inte längre nyttar 
  • ...för att sedan åter så