Positiv personal är positiv marknadsföring!


Personlig vägledning i arbetsrelaterade frågor, för professionalitet i relation till Dig själv, Ditt arbete och till Dina kollegor, som skapar:

 • Arbetsglädje, Motivation

 • Drivkraft

 • Flow

 • Struktur & en känsla av sammanhang

 • Attitydförändringar

 • Tar fram outnyttjade resurser och förmågor

 

I problemsituationer kan Du få:

 • stöd i förändring

 • förebyggande & rehabiliterande insatser runt sjukskrivning

 • hjälp att återfå hälsa och byta spår

 • vägledning vid arbetsplatsrelaterade problem eller konflikter

 • inspiration & rådgivning att hantera svåra situationer

 • hjälp att utvecklas och hitta nya vägar

 • vägledning/stödsamtal

 
Detta är en investering i Dig själv och Din framtid, ett tillfälle att öppna dörrar Du inte visste fanns, göra Dig av med gamla föreställningar, ta fram, utveckla och förvalta de gåvor Du har, bli i bättre samspel med andra människor.

Det handlar helt enkelt om att få ut mer av Ditt liv!

För mer information gå in på comonsense.se