Förändringsprocesser & drivkrafter
Problemlösning 
Motivation och Inspiration

Kommunikation och Konflikthantering

Stresshantering & stressproblematik

Com On Sense - ett framgångsrikt tänk 

Attityder & förhållningssätt 


För kontakt och bokning:

070-4795714
019-459099
ingela@rosengarden.nu