Positiv personal är positiv marknadsföring!


Personlig vägledning i arbetsrelaterade frågor, för professionalitet i relation till Dig själv, Ditt arbete och till Dina kollegor, som skapar

 • Arbetsglädje, Motivation
 • Drivkraft
 • Flow
 • Struktur & en känsla av sammanhang
 • Attitydförändringar
 • Tar fram outnyttjade resurser och förmågor


I problemsituationer kan Du få:

 • stöd i förändring
 • förebyggande & rehabiliterande insatser runt sjukskrivning
 • hjälp att återfå hälsa och byta spår
 • vägledning vid arbetsplatsrelaterade problem eller konflikter
 • inspiration & rådgivning att hantera svåra situationer
 • hjälp att utvecklas och hitta nya vägar
 • vägledning/stödsamtal


Detta är en investering i Dig själv och Din framtid, ett tillfälle att öppna dörrar Du inte visste fanns, göra Dig av med gamla föreställningar, ta fram, utveckla och förvalta de gåvor Du har, bli i bättre samspel med andra människor.

Det handlar helt enkelt om att få ut mer av Ditt liv!

För mer information gå in på comonsense.se