1+1=2?

De flesta av oss har teoretisk insikt och förmåga att logiskt förstå... men får inte ihop det

1+1 = 2

De flesta vill sitt eget och andras väl men det ser ändå mörkt ut

Hindren inuti kan ibland vara större och svårare att handskas med än hindren utanför!

?+?=!

När man kör fast i samma mönster kan man behöva en utomstående som har förmågan att se situationen från ett annat håll!

-

Det kan vara känslomässigt jobbigt att förändras. Med rätt hjälp till insikt kan Du i processen upptäcka och utveckla Dina största gåvor och talanger.